Nhân viên khảo sát vùng nguyên liệu
  • Mô tả công việc

  • Yêu cầu

  • Thông tin liên hệ


1. Khảo sát phát triển vùng nguyên liệu: chỉ tiêu khảo sát
- Thổ nhưỡng: loại đất.
- Giống dừa, độ tuổi.
- Tập quán canh tác: cách chăm sóc vườn dừa, cách thức sử dụng phân bón, phòng trừ sâu bệnh.
- Lịch sử canh tác trước đây và hiện tại, có xen canh hay chăn nuôi gia súc, gia cầm.
- Năng suất, sản lượng bình quân tháng, năm.
- Tính thuận lợi cho vận chuyển.
- Bản đồ thửa đất canh tác hữu cơ
- Khảo sát, đánh giá, chọn và đề xuất các hộ đủ điều kiện tham gia canh tác hữu cơ.
2. Phân tích và đánh giá kết quả khảo sát vùng nguyên liệu xác định đầu tư, đưa ra kết luận cuối cùng.
3. Triển khai và quản lý dự án
- Đề ra phương pháp quản lý, kiểm soát quá trình thực hiện.
- Đảm bảo thực hiện đúng kế hoạch. Trong quá trình thực hiện, nếu phát sinh vấn đề chưa hợp lý, kịp thời điều chỉnh và trình phê duyệt kế hoạch được điều chỉnh.
- Xây dựng bản đồ từng nông hộ thể hiện nội dung:
+ Số thửa đất trên diện tích đăng ký.
+ Hình ảnh, diện tích từng thửa đất.
+ Ranh giới với các thửa đất xung quanh.
+ Mã số từng thửa đất.
- Xác định vị trí các nông hộ trên bản đồ tổng thể.
4. Quản lý và đánh giá hiệu quả: Khảo sát, kiểm tra quá trình thực hiện công việc tại Vùng nguyên liệu:
- Kỹ thuật canh tác: làm cỏ, trồng xen, bồi bùn, tưới nước, các phương pháp chăm sóc khác, phương pháp phòng trừ sâu bệnh.
- Qúa trình sử dụng vật tư: phương pháp ủ phân, bón phân, sử dụng thuốc phòng trừ sâu bệnh.
- Công tác ghi chép tại các nông hộ.
- Năng suất bình quân thu hoạch.
- Công tác thu hoạch, thu gom, vận chuyển.
- Công tác vệ sinh và giữ vệ sinh trên vườn dừa
- Quá trình chăn nuôi phát sinh (nếu có)
- Tính tuân thủ hợp đồng, cam kết thực hiện, các điều kiện quy định trong canh tác hữu cơ

 

- Phổ thông trung học trở lên

- Am hiểu và làm theo pháp luật trong lĩnh vực liên quan

- Có khả làm việc tổ nhóm, chịu được áp lực công việc và tương tác tốt, thuyết trình

• Vui lòng điền đầy đủ thông tin theo "Bản thông tin ứng viên".
• Gửi kèm CV về: Ms. Ái Vân - Tuyển dụng 0275.3822287 (EXT: 4026).
• Email: tuyendung@betrimex.com.vn.

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC