ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 24/04/2017 (CẬP NHẬT)

Các thông tin tại Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên của Công Ty Cổ Phần Xuất Nhập Khẩu Bến Tre ngày 24/04/2017. Vui lòng click vào thông tin bên dưới để xem hoặc tải về gồm:

1. Biên bản họp Đại hội cổ đông 2016

2.Nghị quyết Đại hội cổ đông 2016

Có thể bạn quan tâm

Vui lòng chọn sản phẩm bạn muốn mua
NƯỚC DỪA
ĐÓNG HỘP
CƠM DỪA SẤY KHÔ
VÀ CÁC SẢN PHẨM KHÁC